Instrukcje zgłoszenia oraz wysyłki miodu pitnego

Mead Madness Cup

Zgłoszenie miodu do konkursu

 • Udział w konkursie gwarantuje tylko i wyłącznie poprawne zgłoszenie miodu oraz uiszczenie opłaty. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.meadmadnesscup.com lub pod tym [linkiem].
 • Opłata w odpowiedniej wysokości (160 PLN za miód w konkursie PRO oraz 40 PLN w konkursie HOME) musi być dokonana jako cześć rejestracji miodu. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo email z potwierdzeniem oraz z instrukcja oraz adresem, pod który należy wysłać miód.
 • Limit zgłoszeń w MMC to maksymalnie 3 miody na kategorie. Ten sam miód może być zgłoszony tylko i wyłącznie w jednej kategorii.
 • Lista kategorii oraz ich szczegółowy opis znajduje się na stronie www.meadmadnesscup.com lub pod tym linkiem. Zastosowanie ma standardowy opis kategorii według MJP.
 • Bardzo istotne jest dokładne podanie swoich danych, w szczególności adresu pocztowego oraz email. Ewentualne nagrody będą wysyłane poczta, a metryczki konkursowe emailem.
 • Konkurs jest prowadzony w dwóch wersjach: PRO- dla miodów komercyjnych, przeznaczonych do ogólnej sprzedaży oraz HOME- miodów wytworzonych w warunkach domowych
 • Miody zgłaszane do konkursu PRO musza być zgłoszone pod nazwa miodosytni/ browaru/ przedsiębiorstwa, które je wytwarza. Miody w konkursie HOME muszą być obarczone imieniem i nazwiskiem osoby, która je wytworzyła w warunkach domowych.

Ilość butelek wysłanych na konkurs

 • Ilość miodu na konkurs to minimum 2 butelki o pojemności 0.33l. W przypadku butelek o mniejszej pojemności należy przesłać ich taka ilość, aby całkowita pojemność wynosiła minimum 660ml.
 • Jedna butelka 330ml zapewnia ocenę miodu w jednej rundzie. W przypadku awansu miodu do rundy kolejnej (jeśli taka będzie istniała) lub do finału o tytuł Grand Champion, wymagana będzie kolejna butelka. 
 • Dwie butelki zabezpieczają Państwa również w przypadku stłuczenia jednej z butelek w trakcie transportu, magazynowania, czy też samego konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzone czy zagubione butelki.
 • Wszystkie miody przesłane na konkurs stała się własnością Organizatorów i nie będą pod żadnym względem zwracane.
 • Preferowana pojemność butelek to 330ml, jednak będą akceptowane butelki o każdej pojemności.

Przygotowanie butelek do wysyłki

 • Każda butelka musi być opatrzona etykietą konkursowa, która musi być pobrana i wydrukowana. Link do indywidualnych etykiet będzie wysłany w mailu potwierdzającym rejestracje. Nie ma konieczności usuwania etykiet już znajdujących się na butelkach. Etykieta konkursowa powinna być przymocowana za pomocą elastycznej gumki (recepturki)
 • Butelki wysłane na konkurs PRO muszą być oryginalnym opakowaniem dostępnym w sprzedaży (łącznie z etykieta, a etykieta konkursowa ma być przymocowana dodatkowo). 
 • Proszę nie lakować butelek specjalnie na konkurs. Jeżeli butelki już są zalakowane to nie ma potrzeby usuwania laku.
 • Butelki należy odpowiednio zapakować, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu
 • Sugerujemy (w szczególności dla przesyłek spoza UE) w listach przewozowych i/lub na opakowaniu zewnętrznym umieścić informacje: „Darmowe próbki, nie przeznaczone do sprzedaży” oraz nie umieszczać informacji o konkursie
 • W przypadku wysyłki spoza granic Polski, proszę się upewnić, iż nie będą naliczone żadne dodatkowe opłaty (celne, akcyza itp). Organizatorzy nie będą regulować żadnych opłat. W przypadku, gdy cło nie zostanie uregulowane, przesyłka nie zostanie dostarczona do organizatorów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłki, które do nich nie dotrą – należy dociekać swoich roszczeń z firmą przewozową.

Oceny sędziowskie, nagrody oraz feedback

 • Konkurs może być przeprowadzony w kilku rundach (w zależności od ilości zgłoszeń). Tylko w pierwszej rundzie sędziowie będą wypełniać arkusze ocen. Ilość uzyskanych punktów będzie stanowić o miejscu miodu w danej rundzie. W przypadku awansu miodu do kolejnej rundy, sędziowie będą wybierać najlepsze miody na zasadzie dyskusji i jawnego głosowania. Mogą zaistnieć sytuacje, że miód oceniony w pierwszej rundzie uzyskał przykładowo 88 punktów na sto możliwych, lecz w rundzie finałowej przegrał z miodem ocenionym na przykładowo 84 punkty. Decyzja grona sędziowskiego jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać.
 • Arkusze ocen sędziowskich z pierwszej rundy będą przekazane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej. W konkursie uzupełniona zostanie tylko jedna metryczka, która będzie zbiorem opinii wszystkich sędziów, a punkty będą średnią ich ocen.
 • Nagrody za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii to medal. Nagrody zostaną wysłane na adres podany podczas rejestracji. Istotnym jest, aby adres był poprawny i zawierał wszystkie niezbędne informacje (kod pocztowy, miejscowość itp)
 • Zwycięzcy w konkursie PRO otrzymają również poczta elektroniczna znak graficzny uzyskanego medalu. Zachęcamy do używania tego znaku w celach promocyjnych, marketingowych czy informacyjnych. Organizator zastrzega, iż używając znak graficzny należy zamieścić informacje o roku, w którym dany medal był zdobyty oraz kategorii.
 • Zwycięskie miody z każdej kategorii wezmą udział w dodatkowej degustacji, podczas której grono sędziowskie wybierze najlepszy miód pitny konkursu PRO i HOME oraz przyznał im tytuł GRAND CHAMPION. Grono sędziowskie dokona tego poprzez dyskusje oraz jawne głosowanie. W przypadku, remisu decyduje głos oddany przez szefa jury.
 • Dodatkowo zostanie przyznany tytuł MISTRZA POLSKI konkursu MMC. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie punktów, które uzbiera podczas konkursu.

1-sze miejsce w kategorii- 3 punkty
2-gie miejsce w kategorii- 2 punkty
3-cie miejsce w kategorii- 1 punkt
Grand Champion- dodatkowe 3 punkty

Udział w wyścigu o tytuł Mistrza Polski biorą tylko domowi miodosytnicy będący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.

podziel się / Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email