Regulamin

Mead Madness Cup 2019
– międzynarodowy konkurs domowych i profesjonalnych miodów pitnych

§1

Organizatorem Konkursu Mead Madness Cup 2019 (zwanego dalej „MMC 2019”) jest Kings of Mead (zwany dalej „Organizatorem”). Konkurs organizowany jest we współpracy z EMMA (European Mead Makers Association), MJP (Mead Judging Program), PTP (Poznańskie Targi Piwne) oraz Pasieka Jaros.

§2

Konkurs jest przeznaczony dla miodów pitnych wytworzonych w warunkach domowych (HOME) oraz profesjonalnych, przeznaczonych do sprzedaży (PRO).

§3

MMC 2019 przeprowadzony zostanie w 4 głównych kategoriach oraz szeregu podkategorii, według poniższej listy:

 • M1- miody pitne tradycyjne bez dodatków
  • Wytrawne M1A
  • Półsłodkie M1B
  • Słodkie M1C
 • M2- miody pitne owocowe
  • Owoce pestkowe M2D
  • Owoce szypułkowe (jagody) M2C
  • Pozostałe owoce M2E
 • M3 – miody pitne ziołowe, korzenne
  • Owocowo-korzenne M3A
  • Ziołowe, korzenne i warzywne M3B
 • M4 – inne miody pitne
  • Braggot M4A
  • Miody eksperymentalne oraz inne M4C
  • Miody “session” oraz z zawartością alkoholu poniżej 9% M4S

§4

Każdy miodosytnik może wystawić do Konkursu maksymalnie 4 miody pitne, maksymalnie po jednym w każdej kategorii (nie podkategorii). Jeden i ten sam miód pitny może być wystawiony tylko i wyłącznie w jednej kategorii. Zgłaszający jest zobowiązany do zgłoszenia miodu we właściwej dla niego kategorii (podkategorii).
W przypadku jawnego błędu przy klasyfikowaniu miodu, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania miodu pitnego do najwłaściwszej dla niego kategorii lub podkategorii w oparciu o informacje podane przez zgłaszającego miód. W przypadku, gdy informacje o miodzie są niekompletne lub gdy zgłaszający zgłosił miód w niewłaściwej kategorii (podkategorii), grono sędziowskie zaniecha przyznawania punktów (miód automatycznie zostanie zdyskwalifikowany), jednakże w arkuszu oceny umieści swoje spostrzeżenia i uwagi w formie opisowej.

§5

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do jednej z kategorii lub podkategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich łączenia.

§6

Miody pitne podczas MMC 2019 zostaną ocenione na arkuszach sędziowskich MJP (Mead Judging Program). Kazdy miod otrzyma ocene punktowa, ktora zdecyduje o miejscu danego miodu. W przypadku, gdy dwa lub więcej miodów otrzyma taka sama ilość punktów, kolejność miejsc zostanie przydzielona po dodatkowej dyskusji grona sędziowskiego. Przewodniczący jury ma decydujący głos w przypadku remisu.

§7

Medale zostaną przyznane w każdej z powyższych kategorii, natomiast w kazdej podkategorii zostana przyznane dyplomy. W zależności od liczby zgłoszeń i poziomu zgłoszonych miodów pitnych, w każdej kategorii mogą być przyznane maksymalnie 3 medale, a w podkategorii 3 dyplomy. Każdy miodosytnik biorący udział w konkursie otrzyma poczta arkusz oceny swojego miodu pitnego.

§8a

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie HOME (domowe miody pitne). Zgłoszenie miodów do Konkursu następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.meadmadnesscup.kingsofmead.com lub pod wskazanym linkiem . Konkurs domowych miodów pitnych jest bezpłatny. Termin zgłaszania miodów upływa 15.10.2019. Po upływie terminu, zgłoszenia nie będą rejestrowane.

§8b

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie PRO (profesjonalne miody pitne). Zgłoszenie miodów do Konkursu następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.meadmadnesscup.kingsofmead.com lub pod wskazanym linkiem oraz uiszczenie opłaty wpisowej, która wynosi 100 PLN za każdy zgłoszony miód. Termin zgłaszania miodów upływa 15.09.2019. Po upływie terminu, zgłoszenia nie będą rejestrowane.

§9a

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie HOME (domowe miody pitne). Konkurs domowych miodów pitnych jest bezpłatny, natomiast Organizator uruchomił zbiórki dobrowolnych dotacji. Prosimy zapoznać się ze stroną (LINK) i wesprzeć Organizatora, jeśli uznają Państwo to za stosowne. Nie jest to obowiązkowe.

§9b

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie PRO (profesjonalne miody pitne). Opłata za udział miodu w konkursie PRO wynosi 100 PLN. Powyższa opłata upoważnia do wysłania wyłącznie jednego miodu. W przypadku zgłoszenia większej ilości miodów, opłatę należny odpowiednio zwielokrotnić. Wpłata na konto:
Mateusz Błaszczyk, 44 1140 2004 0000 3502 7211 1486

§10a

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie HOME (domowe miody pitne). Po dokonaniu rejestracji zostanie wysłany do uczestnika e-mail zwrotny z potwierdzeniem udziału oraz adresem, na który należy dostarczyć miód pitny do konkursu.

§10b

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie PRO (profesjonalne miody pitne). Po uiszczeniu opłaty zostanie wysłany do uczestnika e-mail zwrotny z potwierdzeniem udziału oraz adresem, na który należy dostarczyć miód pitny do konkursu.

§11a

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie HOME (domowe miody pitne). Miodosytnik jest zobowiązany dostarczyć miód pitny do organizatora Konkursu w terminie do 31.10.2019 r. w ilości minimum dwóch butelek (poj. 0,33 litra lub większa). Na butelkach należy umieścić za pomocą elastycznej gumki, poprawnie wypełniona etykietę, która należny pobrać ze strony www.meadmadnesscup.kingsofmead.com  lub przez klikniecie tutaj oraz czytelnie wypełnić. Miody otrzymane po terminie 31.10.2019 nie będą brały udziału w konkursie.

§11b

Dotyczy miodów zgłoszonych w konkursie PRO (profesjonalne miody pitne). Miodosytnik jest zobowiązany dostarczyć miód pitny do organizatora Konkursu w terminie do 30.09.2019 r. w ilości minimum dwóch butelek (poj. 0,33 litra lub większa). Butelki muszą być oryginalnym opakowaniem dostępnym w sprzedaży. Na butelkach należy umieścić za pomocą elastycznej gumki, poprawnie wypełnioną etykietę, która należny pobrał ze strony www.meadmadnesscup.kingsofmead.com  lub przez klikniecie tutaj oraz czytelnie wypełnić. Miody otrzymane po terminie 30.09.2019 nie będą brały udziału w konkursie, a opłata nie będzie zwracana.

§12

Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 miodów w jednej podkategorii, odbędzie się runda kwalifikacyjna, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 10 miodów do rundy finałowej.

§13

Miody oceniane będą przez doświadczonych sędziów konkursów miodowych, piwnych i winiarskich, a także przez ludzi związanych z branżą miodosytnią z Polski i zagranicy. Wyklucza się, by juror mógł oceniać własny wystawiony do Konkursu miód pitny. Przewodniczącym Jury Mead Madness Cup HOME 2019 jest Marcin Jaros, a przewodniczącym jury Mead Madness Cup PRO 2019 jest Mateusz Błaszczyk.

§14

Informacja o trzech najlepszych miodach pitnych z każdej kategorii oraz podkategorii zostanie ogłoszona publicznie na stronie www.meadmadnesscup.kingsofmead.com oraz  w innych mediach.

§15

Spośród zwycięzkich miodów w poszczególnych kategoriach, po dodatkowej degustacji, Jury MMC 2019 wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego miód pitny, który otrzyma tytuł MMC HOME 2019 GRAND CHAMIPON oraz MMC PRO 2019 GRAND CHAMPION

§16

Miodosytnicy zgłaszający miód do MMC 2019 wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych (imię i nazwisko,nazwa firmy) oraz danych miodu w informacjach dotyczących Konkursu, materiałach sponsorów konkursu i fundatorów nagród oraz na wykorzystanie wizerunku do promocji Konkursu Mead Madness Cup przez organizatorów MMC 2019.

§17

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

Organizator MMC 2019: Kings of Mead.
Współpraca: EMMA, Poznańskie Targi Piwne, Pasieka Jaros, Mead Judging Program

Data do zapamiętania (HOME):
Rejestracja miodów do 15.10.2019,
Nadsyłanie miodów 01.10.2019 – 31.10.2019

Data do zapamiętania (PRO):
Rejestracja miodów do 15.09.2019,
Nadsyłanie miodów do 30.09.2019

Share / podziel się

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email